ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - IZTOK CAGLIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:


- da bo IZTOK CAGLIČ, dr. med.  zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vloga sodobnih magnetnoresonančnih tehnik in priprave bolnika pri opredelitvi raka prostate«  v torek, 30. julija 2019 ob  10:00  uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.