ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - JAKOB PETERLIN

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Jakob Peterlin, mag. mat. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Kakovost prileganja za linearne modele« v četrtek, 30. novembra 2023, ob 10. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).