ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - JAN ŽMUC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo asist. JAN ŽMUC, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv elektrokemoterapije z bleomicinom na jetra pri prašiču« v  ponedeljek, 14. oktobra 2019 ob 11:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.