ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - JANA AMBROŽIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča, da bo mag. JANA AMBROŽIČ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Ultrazvočna ocena hemodinamičnega stanja in srčne funkcije pri težki preeklampsiji« v petek,  17. maja 2019, ob 10.00 v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.