ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - JERNEJA DEBELJAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Jerneja Debeljak, MSc. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Epitopi poglavitnega alergena ose Ves v 5 in asimptomatska IgE senzibilizacija za pik ose« v ponedeljek, 27. maja 2024, ob 16. uri, v Mali predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.
Mentor doktorske študentke je prof. dr. Mitja Košnik, somentor pa izr. prof. dr. Peter Korošec.