ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATARINA BORŠIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Katarina Boršič, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv starosti na klinični potek ter serološki in vnetni odziv pri bolnikih z zgodnjo lymsko boreliozo« v sredo, 15. februarja 2023, ob 9. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).