ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATARINA ESIH

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Katarina Esih, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv izbranih polimorfizmov v genih za antioksidativne encime in provnetne dejavnike na razvoj cerebralne paralize po neonatalni hipoksično-ishemični encefalopatiji« v sredo, 21. decembra 2022, ob 14. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).