ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATARINA KOUTER

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Katarina Kouter, mag. biokem. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Metilacija DNA pri slovenskih moških, žrtvah samomora z obešanjem« v sredo, 27. novembra 2019, ob 10:00 v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.