ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATARINA ŽNIDAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo KATARINA ŽNIDAR, mag. mikrobiol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje citosolnih senzorjev DNA v tumorskih in normalnih celicah in vitro in in vivo« v  petek, 18. oktobra 2019 ob 11:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.