Zagovor doktorske disertacije - KATJA ŠKRLEC

Obveščamo vas, da bo KATJA ŠKRLEC, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Površinska predstavitev evazinov in bepecina na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in Lactobacillus salivarius ATCC 11741 ter vrednotenje njihovega protivnetnega delovanja« v petek,  30. novembra 2018 ob 13:00. uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.