ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - KATJA URŠIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Katja Uršič, mag. mol. funkc. biol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Protitumorski učinek elektrokemoterapije s cisplatinom ali oksaliplatinom v kombinaciji z genskim elektroprenosom plazmida z zapisom za interlevkin-12 na mišjem modelu melanoma« v torek, 11. junija 2019, ob 11:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.