ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - LEA ANDJELKOVIĆ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da:

bo LEA ANDJELKOVIĆ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv deksmedetomidina in lidokaina na porabo opioidov, spoznavno sposobnost in pojav nevropatske bolečine pri laparoskopskih resekcijah črevesja« v torek, 7. maja 2019 ob 10.00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.