ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - LUCIJA KADUNC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo LUCIJA KADUNC, mag. biotehnol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Priprava enkapsuliranih celic za dostavo rastnih dejavnikov« v sredo, 1. 7. 2020, ob 10:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.