ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MAG. VINKO BOC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

mag. Vinko Boc, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Napovedni dejavniki za ponovne zožitve stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki« v petek, 22. oktobra 2021, ob 11:00 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana.

Pri tem bodo upoštevane omejitve, povezane z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.