Zagovor doktorske disertacije - Maja Meško

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MAJA MEŠKO, mag. farm. zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Uravnavanje izražanja genov z načrtovanimi transkripcijskimi dejavniki, odvisnimi od kalcijevih ionov«, v ponedeljek, 12. oktobra 2020 ob 9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.