ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MANCA GARBAJS

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo asist. MANCA GARBAJS, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Napovedna vrednost MR difuzije in perfuzije za spremljanje odgovora lokalno in/ali področno napredovalega ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu na zdravljenje s sočasno radiokemoterapijo« v petek, 29. marca 2019 ob 11:00 uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.