ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MARTINA NIKŠIĆ ŽAKELJ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MARTINA NIKŠIĆ ŽAKELJ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Mehanizmi celične odpornosti v predhodno obsevanih tumorjih na elektrokemoterapijo s cisplatinom ali bleomicinom« v  ponedeljek, 20. januarja 2020 ob 11:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.