ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MATEJ DELAKORDA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo mag. MATEJ DELAKORDA, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Oblika poklopca kot napovedni dejavnik za obstrukcijo na nivoju poklopca pri odraslih bolnikih z obstruktivnimi motnjami dihanja med spanjem« v petek, 3. 7. 2020, ob 11:00 v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.