Zagovor doktorske disertacije - Matjaž Groznik

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča: 


da bo MATJAŽ GROZNIK, dr. med. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Napovedna vrednost perioperativnega merjenja pokazateljev vnetja za razvoj osteitisa pri poškodbah goleni«,  v petek, 9. oktobra 2020 ob 13:30 uri v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.