Zagovor doktorske disertacije - Miha Bahun

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MIHA BAHUN, mag. biotehnol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Determinante aktivacije in temperaturne stabilnosti pernizina, serinske proteinaze iz hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix K1« v četrtek, 22. oktobra 2020, ob 15:00, v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.