ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MIHA MRAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Miha Mrak, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv vstavitve zmanjševalca pretoka skozi koronarni sinus na telesno zmogljivost, obseg miokardne ishemije in EKG kazalnike aritmogenosti srca pri bolnikih z odporno angino pektoris« v torek, 23. aprila 2024, ob 12. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).

Mentor: prof. dr. Matjaž Bunc
Somentor: doc. dr. David Žižek