ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MIHA PUKL

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MIHA PUKL, dr. med. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Nova kvantitativna metoda za objektivno oceno nizko in srednje rizičnega raka prostate« v četrtek, 2. 7. 2020, ob 12:00 v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.