ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE -MIHA ŠUŠTERŠIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Miha Šušteršič, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Primerjava popolne in nepopolne revaskularizacije srčne mišice pri bolnikih z miokardnim infarktom z elevacijo ST spojnice in večžilno koronarno boleznijo« v četrtek, 24. novembra 2022, ob 17:00 v predavalnici Seminar 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.