ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MIRJAM CVELBAR

Obveščamo vas, da bo mag. MIRJAM CVELBAR, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »BRCA ½ status in kliničnopatološke značilnosti pri bolnicah z dvojnim primarnim rakom jajčnikov in dojk ter pri bolnicah z epitelnim rakom jajčnikov« v torek,  11. decembra 2018 ob 12:00. uri v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.