ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MIRJAM ROGL BUTINA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MIRJAM ROGL BUTINA, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Spremembe v zdravstvenem vedenju bolnikov po postavljeni diagnozi kožnega melanoma« v torek,  15. oktobra 2019 ob  10:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.