ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MONIKA GUBENŠEK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Monika Gubenšek, dr. med, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv vitamina C po porodu na količino zunajžilne tekočine pri bolnicah s težko preeklampsijo« v torek, 30. maja 2023, ob 13. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).