ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - MSc. MINA BRAJOVIĆ, UNIV. DIPL. PRAV.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo MSc. MINA BRAJOVIĆ, univ. dipl. prav. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv neugodnih izkušenj v otroštvu na zdravje mladih odraslih v Jugovzhodni Evropi« v četrtek, 30. januarja 2020 ob  11:00, v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.