ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - Nataša Kenda Šuster

Obveščamo vas, da bo NATAŠA KENDA ŠUSTER, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Napovedni pomen označevalca rakavih matičnih celic NANOG pri seroznem adenokarcinomu jajčnika«, v četrtek,  25. oktobra  2018 ob 10:00. uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.