ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - NIK ŽLAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Nik Žlak, dr. med., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Napovedni dejavniki izida kirurškega zdravljenja nestabilnosti pogačice« v ponedeljek, 17. aprila 2023, ob 7:30 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).