ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - NIKA KRULJEC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo NIKA KRULJEC, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Načrtovanje in razvoj peptidnih ligandov za afinitetno čiščenje protiteles« v petek, 29. marca 2019 ob 13:00  uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.