ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - NINA BOŽANIĆ URBANČIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Nina Božanić Urbančič, dr. med., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Posledice operativnega zdravljenja otoskleroze na spremembo morfologije in zaznavne funkcije jezika« v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 13. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).