Zagovor doktorske disertacije - Nina Turnšek Hitij

Obveščamo vas, da bo NINA TURNŠEK HITIJ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Uporabnost imunohistokemičnega določanja mutacij receptorja za epidermalni rastni faktor pri raku pljuč« v četrtek, 14. februarja 2019 ob 12:00  uri  v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.