ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - PETER MRAK

Obveščamo vas, da bo PETER MRAK, univ. dipl. mikr. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom  »Biosinteza aktinoplanske kisline v Streptomyces rapamicinicus« v sredo, 6. marca 2019 ob 12:00 uri v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.