ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - PETRA BOGOVIČ

Obveščamo vas, da bo mag. PETRA BOGOVIČ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Klinične značilnosti in imunski odzivi pri postencefalitisnem sindromu po prebolelem klopnem meningoencefalitisu« v torek, 19. februarja 2019 ob 11:00 uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.