ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - PETRA SUŠJAN

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo PETRA SUŠJAN, mag. biotehnol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Mehanizmi aktivacije in inhibicije inflamasoma NLRP3« v četrtek, 2. 7. 2020, ob 10:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.