ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - PETRA TOMŠE

Obveščamo vas, da bo asist. mag. PETRA TOMŠE, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Vpliv rekonstrukcijskih algoritmov pri slikanju s pozitronsko emisijsko tomografijo na izraženost značilnega presnovnega možganskega vzorca pri Parkinsonovi bolezni« v ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 11:00 uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.