ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - PIKA KRIŠTOF MIRT

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Pika Krištof Mirt, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Učinki samostojno izvajane zgodnje vadbe za moč in senzorično motorične vadbe po totalni kolčni artroplastiki" v ponedeljek, 9. septembra 2024, ob 11. uri v predavalnici na Ortopedski kliniki, Zaloška cesta 9, Ljubljana.

Mentor: doc. dr. Rihard Trebše. 
Somentor: prof. dr. Vojko Strojnik.