ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - POLONA RUS PRELOG

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo POLONA RUS PRELOG, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Individualni in kontekstualni psihosocialni dejavniki zaščite in ogroženosti duševnega zdravja prvesnic v nosečnosti in po porodu« v petek, 11. oktobra 2019 ob 10:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.