ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ROK JURIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Rok Jurič, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Napovedni dejavniki izida endodontskega zdravljenja v petek, 5. julija 2024, ob 14. uri v Srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 


Mentorica: prof. dr. Janja Jan