ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ROK OVSENIK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


asist. Rok Ovsenik, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Ovrednotenje lege jezika in vzorca požiranja z ultrazvočno preiskavo v predpubertetnem obdobju« v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 9. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).


Mentorica: prof. dr. Jasmina Primožič 
Somentorica: doc. dr. Maja Marolt Mušič