ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SANDA LAH KRAVANJA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo SANDA LAH KRAVANJA, dr. dent. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Ovrednotenje lege in funkcije jezika v preventivi artikulacijskih motenj odprtega griza sekalcev pri predšolskih otrocih s tridimenzionalno ultrazvočno preiskavo« v ponedeljek,  25. novembra 2019 ob  11:45 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.