ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SANJA LEDINSKI FIČKO

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Sanja Ledinski Fičko, dipl. med. techn. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Z zdravjem povezana kakovost življenja v hrvaški splošni populaciji in pri bolnikih s plazmocitomom« v četrtek, 30. junija 2022 ob 12.30 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).