ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SARA BERTOK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča, da bo SARA BERTOK, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Farmakogenetika protiepileptičnih zdravil pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo« v  sredo, 5. februarja 2020 ob  11:00 v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.