ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SARA REDENŠEK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo asist. SARA REDENŠEK, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Farmakogenetski označevalci neželenih učinkov dopaminergičnega zdravljenja pri Parkinsonovi bolezni« v torek, 15. oktobra 2019 ob 12:00 uri v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.