ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SIMON HAWLINA

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Simon Hawlina, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Potek bolezni pri bolnikih s kastracijsko odpornim rakom prostate zdravljenih z avtolognimi imunohibridomi« v četrtek, 30. 6. 2022 ob 14. uri v seminarju Kliničnega oddelka za urologijo v 8. nadstropju UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.