ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - SIMONA MLINAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo mag. SIMONA MLINAR, univ. dipl. teol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Bolnikova pripoved o izkušnji z epilepsijo« v sredo, 10. aprila 2019 ob 9:00  uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.