ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ŠPELA MIROŠEVIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Špela Miroševič, mag. biopsih. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Analiza napovednih dejavnikov nezadovoljenih potreb bolnic z rakom dojke v družinski medicini« v petek, 17. februarja 2023, ob 13. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).