ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ŠPELA VOLČANŠEK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Špela Volčanšek, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Z zdravjem povezana kakovost življenja in presnovne značilnosti starejših s sladkorno boleznijo tipa 1 in 2 v torek, 3. septembra 2024, ob 15:30 v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 

Mentorica: doc. dr. Mojca Lunder.