ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TADEJA KOTAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da:

bo TADEJA KOTAR, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Klinična uporabnost molekularnih metod dokazovanja povzročiteljev infekcijskih drisk pri odraslih« v četrtek 28. marca 2019 ob 11. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.