ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TANJA BELČIČ MIKIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo TANJA BELČIČ MIKIČ, dr. med. zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Klinični pomen genetskih sprememb v genu za kalretikulin (CALR) pri bolnikih z mieloproliferativnimi novotvorbami« v četrtek, 9. 7. 2020, ob 13:00 v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.